THÔNG TIN ĐỜI SỐNG(生活情報)

Trang Facebook tiếng Việt(ベトナム語Facebook)

Trên trang Facebook chính thức của Bộ phận đa văn hóa cộng sinh, có đăng các thông tin về sự kiện và các thông tin có ích cho cuộc sống, thông tin về thiên tai, v.v...

Chúng tôi đăng các thông tin bằng tiếng Nhật và các nhiều thứ tiếng khác (tiếng Bồ Đào Nha/Anh/Trung/Việt).

Nhất định hãy nhấp vào URL bên dưới để kiểm tra thông tin.

彦根市多文化共生係の公式Facebookでは、イベントの情報や生活の役に立つ情報、災害の情報などを発信しています。

日本語と多言語(ポルトガル語・英語・中国語・ベトナム語)で情報発信しています。
下のURLをクリックして、 ぜひ確認してください。

Trang web Hikone(彦根市ホームページ)

Trên trang web Hikone, có phiên bản tiếng Bồ Đào Nha/tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Việt.

彦根市ホームページには、ポルトガル語版・英語版・中国語版・ベトナム語版があります。