BAN DỊCH VỤ CUỘC SỐNG(ライフサービス課関係)

更新日:2022年07月15日

Đối với những mẫu đơn đăng ký, đơn thông báo khác với những mẫu liệt kê dưới đây, chẳng hạn như đơn thông báo chuyển địa chỉ, đơn đăng ký hộ khẩu, v.v..., vui lòng liên hệ với quầy dịch vụ!

TẠI QUẦY DỊCH VỤ 【窓口用】

Các mẫu đơn xin cấp (phiếu cư trú, giấy chứng nhận con dấu, hộ khẩu)

交付申請書(住民票、印鑑証明、戸籍関係)

Mẫu đơn tiếng Nhật: vui lòng xác nhận tại trang web phía dưới!

日本語の 申請書は、 下の ホームページから 確認して ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 人権政策課 多文化共生係

電話:0749-30-6113
ファックス:0749-24-8577

メールフォームからお問合せする